13 Reasons Why - 3 season

19. června 2018 v 23:14 | Di |  Filmové-knižné recenzie
Patríš medzi nadšencov seriálu 13 Reasons Why ? Potom mám pre teba dobrú správu!
Související obrázek

Po druhej sérií sme sa dočkali aj 3 série. Ne­tf­lix ozná­mil, že tre­tia sé­ria sa predsa len bude to­čiť. Po troch týžd­ňoch od spus­te­nia dru­hej sé­rie pro­du­centi ozná­mili, že po­kra­čo­va­nie úspeš­ného prí­behu sa za­čne na­tá­čať už v tomto roku, no od­vy­sie­laná bude až v roku 2019. Za­tiaľ je zve­rej­nená iba krátka ukážka toho, na čo sa môžme te­šiť.
Prvá sé­ria, kto­rej pred­lo­hou bol knižný ro­mán od spi­so­va­teľa Jay As­hera, bola ozna­čo­vaná za kon­tro­verznú kvôli zo­bra­zo­va­niu sa­mov­raždy, no aj na­priek tomu zís­kala chválu kri­ti­kov i di­vá­kov. Druhá sé­riauž bola voľ­ným po­kra­čo­va­ním prí­behu od pro­du­cen­tov a sú na ňu rôzne ohlasy.
Dej sa odo­hráva po smrti Han­nah. Stredná škola na ktorú cho­dila čelí súd­nemu pro­cesu, na kto­rom vy­po­ve­dajú jej najb­ližší, no nie­kto sa ich však snaží uml­čať. Na zná­mom re­cenz­nom webe Rot­ten To­ma­toes zís­kala hod­no­te­nie len 28%. S týmto hod­no­te­ním však väč­šina fa­nú­ši­kov ne­sú­hlasí.
Výsledek obrázku pro 13 reasons why we heart it
Tre­tia sé­ria je opra­dená ta­jom­stvom a jej dej ešte nie je úplne známy. No ak si po­zorne sle­do­vala, tak vieš, že prí­beh Han­nah bol uzav­retý, ale o nové záp­letky a prí­behy vďaka uda­los­tiam v dru­hej sé­rii (najmä po­sled­nej časti) ne­bude nú­dza. Na scénu sa vrá­tia nie­len herci, ale aj tím tvor­cov s no­vým prí­be­hom.
Ako teda do­padne tre­tia sé­ria?
Výsledek obrázku pro 13 reasons why 2 season we heart it tumblr gif
Ja osobne ešte pozerám 2 sériu a musím povedať, že som mala problém si spomenúť na niektoré veci, ktoré sa udiali počas 1 série. Keď dopozerám, rozhodne napíšem svoj názor na seriál.
Související obrázek
Ale zato vy kľudne môžte písať svoje pocity-názory ohľadne tohoto seriálu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama